Artbeskrivningar
 

Bombina bombinaKlockgroda
Bufo bufoVanlig padda
Bufo calamitaStinkpadda
Bufo viridisGrönfläckig padda
Hyla arboreaLövgroda
Pelobates fuscusLökgroda
Rana arvalisÅkergroda
Rana dalmatinaLångbensgroda
Rana esculentaÄtlig groda
Rana temporariaVanlig groda
Triturus cristatusStörre vattensalamander
Triturus vulgarisMindre vattensalamander
  
Anguis fragilisKopparödla
Lacerta agilisSandödla
Lacerta viviparaSkogsödla
  
Coronella austriacaHasselsnok
Natrix natrix Snok
Vipera berusHuggorm

 
Hemsidan     Hotstatus     Systematiskt översikt