Huggorm, vipera berus,      tillbaka till artlistan


Huggormen känns igen på sitt sicksackband längs ryggen. Men se upp! Vissa individer kan bli helt svarta och då är det lätt att förväxla dem med ogiftiga snokar.

OBS! Huggormar är GIFTIGA, låt dem bli!


tillbaka till artlistan