"Bruna grodor",       tillbaka till artlistan

Följande arter kallas för "bruna grodor":
     Åkergroda, Rana arvalis
     Långbensgroda, Rana dalmatina
     Vanlig groda, Rana temporaria

Det är inte lätt för nybörjaren att skilja dessa tre arter åt - de är väldigt lika i utseende. I bilden finns det både åkergrodor och vanliga grodor i samma kör!


Att invntera buna grodor. Den bästa tiden för att inventera grodor är våren när grodor leker. Brungrodornas äggklumpar är lätt att hitta och att räkna dem är ett sätt att inventera bruna grodor, men att veta vilken art den är är en annan sak!

Något som skiljer långbensgrodan från åkergrodan och vanliga grodan är att långbensgrodehanar fördelar sig jämnt genom dammen. De vill inte att andra hanar kommer för nära och bildar därmed aldrig stora körer som åkergrodor och vanliga grodor gör (se bilden ovan). Långbensgrodornas äggklumpar hittas spridda genom dammen medan de andra två arternas ägg hittas samlade på en eller ett fåtal platser i dammen.


Hur skiljer man då åkergrodor från vanliga grodor? Det är inte lätt men om romklumparna är färska kan man se en skillnad i geléns färg.

Längst till vänster finns en romklump från en åkergroda - gelén är klar och färglös. I mitten finns en romklump från en vanlig groda - gelén har en mjölkaktig nyans. Till höger finns en äldre romklump från en vanlig groda. Färgen blir mörkare med tiden, men detta kan också hända till romklumpar från åkergrodor.


Vanlig groda    Åkergroda    Långbensgroda    tillbaka till artlistan