Stinkpadda, Bufo calamita      tillbaka till artlistan

Stinkpaddor kan lätt skiljas åt från grönfläckig padda och vanlig padda genom att de har ett gult streck längs hela ryggens mitt. Det svenska namnet är mycket orättvist och vilseledande - stinkpaddor stinker inte! Ett bättre namn som beskriver paddans beteende är danskarnas "strandpadda"!

Strandpaddor, som jag helst vill kalla dem, går hellre än hoppar, till skillnad från alla andra grodarter i Sverige!

Strandpaddor lägger sina ägg i mycket grunt vatten. I samband med detta utvecklar deras yngel snabbare än hos alla andra grodarter i Sverige. Yngelutvecklingen tar endast 25-40 dagar beroende på vädret.


tillbaka till artlistan