Större vattensalamander, Triturus cristatus      tillbaka till artlistan

Större vattensalamander lever på land utom under leken som äger rum under april-maj. Då utvecklar hanarna en speciell parningsdräkt med flikig ryggkam, en svanskam och ett ljust skimrande band utefter mitten av svanssidorna. Kammarna och bandet tillbakabildas efter leken.


tillbaka till artlistan