Ätlig groda, Rana esculenta,      tillbaka till artlistan

Ätlig groda är en värmeälskande art. Den är också mycket akvatisk och vuxna individer tillbringa merparten av sin tid i vatten. Leken äger rum i maj och intensiteten är väderberoende.

Hanarna samlas där vattnet är varmast och utmanar vandra till styrkemätningar, som dessa två hanar gör. De största jagar bort alla andra hanar från ett område på över 1 m i omkrets. De vill naturligtvis få alla honor för sig själva!


Ätlig groda är visserligen ätbar, men fångst har aldrig varit något verkligt problem för denna art i sydväst Skåne där den förekommer i Sverige.


tillbaka till artlistan