Lökgroda, Pelobates fuscus,       tillbaka till artlistan

Lökgrodan är Sveriges minst
kända grodart.De lodräta
pupillerna tyder på ett mycket
nattbundet levnadssätt.


Lökgrodehanar kan kännas igen genom
att de har en stor, oval hudkörtel på
överarmens utsida. Lökgrodor spelar
uteslutande under vatten, något som
gör att de är svåra att inventera.

Varje individ har ett unikt ryggmönster.


På bakfoten har lökgrodor en stor skovel-
formig hornig grävknöl med skarp kant.

Med denna grävknöl kan lökgrodor snabbt
gräva sig ner i marken. Lökgrodor tycker om
miljöer där det är lätt att gräva ner sig, som
t.ex. åkrar - men dagens plogar gräver
djupare än vad lökgrodor gör!

tillbaka till artlistan