Lövgroda, Hyla arborea,       tillbaka till artlistan


Hane som spelar. Lövgrodor spelar högst av alla svenska grodor - en stor kör kan höras på väl
över en kilometers avstånd.

Hanar kan lätt kännas igen på strupens hud. Hos honor är den vitaktig som buken och slätare.


Pga av sina häftskivor på finger- och tåspetsarna kan lövgrodor klättra väl, fast de föredrar tätare buskage framför öppna trädgrenar!

Det är lätt att känna igen lövgrodor pga deras klart gröna färg och det mörka bandet längs med sidan. Redan vid omvandlingen från yngel till groda
(s.k. metamorfos) är dessa karaktärer synliga.

tillbaka till artlistan