Hemsidan     Artbeskrivningar     Hotstatus
 

Sveriges Grod- och Kräldjur
En systematisk indelning

Denna indelning är traditionell och återspeglar inte direkt evolutionära linjer.

 

Klass Ordning Familj         Art
Amphibia
(Groddjur)
Caudata
(Salamandrar)
Salamandridae Större vattensalamander,
Triturus cristatus
Mindre vattensalamander,
Triturus vulgaris
Anura
(Grodor)
Bufonidae Vanlig padda, Bufo bufo
Stinkpadda, Bufo calamita
Grönfläckig padda,
Bufo viridis
Discoglossidae Klockgoda,
Bombina bombina
Hylidae Lövgroda, Hyla arborea
Ranidae Åkergroda, Rana arvalis
Långbensgroda,
Rana dalmatina
Ätlig groda,
Rana esculenta
Gölgroda, Rana lessonae
Vanlig groda,
Rana temporaria
Pelobatidae Lökgroda,
Pelobates fuscus
Reptilia
(Kräldjur)
Squamata
(Fjälldjur)

 
Underordning
Sauria (Ödlor)
Anguidae Kopparödla,
Anguis fragilis
Lacertidae Sandödla, Lacerta agilis
Skogsödla,
Lacerta vivipara
Squamata
(Fjälldjur)

 
Underordning
Serpentes (Ormar)
Colubridae Hasselsnok,
Coronella austriaca
Snok, Natrix natrix
Viperidae Huggorm, Vipera beris

 
Hemsidan     Artbeskrivningar     Hotstatus